WATERSTOP® XP

EKSPANDERENDE FUGEBÅND MED XP-TEKNOLOGI TIL BETONSTØBESKEL


BESKRIVELSE
WATERSTOP® XP er et aktivt polymer-vandtætningsbånd med XP-teknologi, der har vist sig at være effektiv inden for et bredt udvalg af forurenede miljøer. Den aktive polymer i WATERSTOP® XP er udviklet til at give en konsistent positiv tætning af betonoverflader i fersk grundvand og i grundvand med meget højt saltindhold. WATERSTOP® XP er effektiv under såvel kontinuerlige som intermitterende hydrostatiske forhold. Ekspansionsevnen og smidigheden i WATERSTOP® XP giver også effektiv tætning af revner og er i stand til at fylde hulrum.

TEKNISKE DATA (pdf)

PRODUCT SHEET (pdf)

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement