GB-600

HØJEFFEKTIV GAS/DAMP-BARRIERE


BESKRIVELSE
GB-600 er en flerlagsmembran i polyethylen med en tykkelse af 600 mikron og forstærket med et polypropylen-armeringsnet med integreret aluminiumsfolie. GB-600 er udformet specifikt til at fungere som barriere mod jordgasser som f.eks. metan, kuldioxid (CO2) og radon samt flygtige organiske forbindelser (VOC). GB-600 opfylder til fulde de nyeste anvendelsesstandarder som publiceret af BRE, CIRIA og BSI (BS 8485:2015) og er velegnet til anvendelse som et beskyttelsesmiddel mod gas på projektsteder der er karakteriseret som NHBC AMBER 1- og AMBER 2.

TEKNISKE DATA (pdf)

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement