Elevatorskakte er egentlig ‘minikældre’, og stiller de fleste eller alle de installationskrav, som en hel kælder ville stille, inklusive mulige fundamentsbearbejdninger, bjælkeinstallationer, vægdræn, skelkonstruktioner osv. Eftersom niveauet ligger allerlavest i et projekt, har elevatorskakte tendens til at være plaget af grundvand. Dette vil, som allerede bemærket, ikke forhindre VOLTEX i at blive påført eller fungere som tiltænkt.

 

Anvendelsen, ikke ulig hætter til piloteringspæle, kan være imod reverseret betontilstopning, indersiden på den eksterne forskalling (med anvendelse af ‘genklæbning’ til beton) osv. Øverst i elevatorskakten opnås VOLTEX-ensartethed med en enkelt 150 mm VOLTEX til VOLTEX overlapning, eller hvis det skal støde op til et grundniveau, DPM, en 300 mm overlapning som inkluderer et nominelt 1 mm lag af granulær bentonit

Elevatorskakte

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement