Svar på almindelige spørgsmål om vandstoppere

 

Er det i orden at montere WATERSTOP-RX med søm?
Nej. WATERSTOP-RX bør monteres med Revofix-net. Nettet sikrer fugebånde i hele sin udstrækning, så produktet ikke kan skride eller flytte sig, mens betonen bliver lagt. De søm, som leveres med Revofix-nettet, skal bruges sammen med udlægningen af nettet.

 

Hvilken slags klæbemiddel bør man bruge til WATERSTOP-RX, når det er koldt?

Ved anvendelse på beton behøver man ikke klæbemiddel. Revofix-nettet og sømmene vil være tilstrækkeligt, så længe der ikke er hulrum mellem betonen og WATERSTOP-RX. Ved påføring på stål bør man bruge RX-WB Adhesive og DS20 Butyltape. Tørretiden for RX-WB Adhesive vil være væsentlig længere, når det er koldt.

 

Hvad er den mindst krævede betondækning?

For WATERSTOP-RX 101 skal der opretholdes mindst 75 mm betondækning fra kanten af produktet til den ydre overflade på betonen. Den minimale betondækning skal opretholdes over hele produktet.

 

Kan WATERSTOP-RX bruges i dilatationsfuger?

Nej. WATERSTOP-RX er beregnet til brug i ikke-bevægelige, indstøbte betonfuger. Der bør bruges et specialfremstillet fugebånd til dilatationsfuger.

 

Kan WATERSTOP-RX bruges omkring bjælker og mur-/rørgennemføringer?

Ja. WATERSTOP-RX er en god løsning til forsegling omkring rør og andre gennemføringer, hvor almindelige, passive PVC-dumbbellprofiler ikke kan bruges. Man skal bare fastgøre WATERSTOP-RX omkring gennemføringen med ståltråd eller bindetråd. Volclay RX-WB Adhesive og DS30 Butyltape kan også bruges til at fastgøre WATERSTOP-RX.

 

Skal WATERSTOP-RX udskiftes, hvis det regner, inden betonen bliver lagt?

Som regel behøver man ikke udskifte WATERSTOP-RX, hvis produktet udsættes for vand i en kort periode inden udlægning af betonen. Hvis det regner, bør vandet fjernes så hurtigt som muligt, og produktet bør ikke efterlades i vandet. Så længe der ikke kan konstateres ekspansion af produktet, behøver man ikke udskifte WATERSTOP-RX.

 

Kan WATERSTOP-RX bruges sammen med andre vandtætningssystemer end CETCOs?

Ja. WATERSTOP-RX har fungeret fint ved forsegling af betonfuger på projekter, hvor man har anvendt en anden producents vandtætningsmembran.

 

Kan WATERSTOP-RX bruges i drikkevandstanke og -faciliteter?

Ja. WATERSTOP-RX er godkendt af NSF International til at leve op til kravene i NSF Standard 61 til brug for drikkevandstanke af beton med en minimumskapacitet på 3.785 liter.

 

Skal man svejse eller lime rullens ender sammen?

I modsætning til PVC-dumbbellprofiler, skal WATERSTOP-RXs rulleender ikke svejses eller limes. Man skal bare støde enderne tæt sammen for at danne et sammenhængende vandstop.

 

Kan WATERSTOP-RX bruges til at forsegle nye betonbelægninger til eksisterende?

Ja, når man vil spare tid og penge. WATERSTOP-RX er en fantastisk løsning til at forsegle samlingen mellem nye og eksisterende betonlag. I modsætning til almindelige PVC-fugebånd behøver man ikke save, skære eller hugge dele af den eksisterende beton ud for at få plads til halvdelen af dumbbellprofilen. Med WATERSTOP-RX kan du helt enkelt fastgøre vandstoppet på overfladen af den eksisterende beton med RX-WB Adhesive og fylde den nye beton på.

 

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement