PRODUKT

 

Ekspanderende fugebånd af Volclay bentonit og butylgummi

 

ANVENDELSER

 

Til tætning af støbeskel i beton, ved gennemføringer af rør, mellem

præfabrikerede elementer og konstruktionsdele. Til alle slags konstruktioner

under terræn, som f.eks parkeringskældre, kloakanlæg m.m.

 

FORDELE

 • Virker uden forsinkelse
 • Selvinjicerende i betonen
 • Let at montere
 • Fleksibelt

TYPER

 • WATERSTOP RX-101 (det typiske fugebånd til støbeskel)
 • WATERSTOP RX-103 (anvendes mest til tynde rør ol.)
 • BigStop (til særlige opgaver)

TEKNISKE DATA

Dimensioner:

 • RX-101: 25 x 19 mm. Længde: 5 m/rulle. 30 m./karton
 • RX-103: 10 x 15 mm. Længde: 6 m/rulle. 72 m./karton
 • Bigstop: 40 x 30 mm. Længde: 3 m/rulle. 9 m./karton

GENEREL MONTAGE

 • Underlaget skal være jævnt
 • Fugebåndet placeres på overfl aden og trykkes ned mod betonen
 • Alle ender stødes sammen. Må ALDRIG overlappe
 • Revofi x monteringsnet placeres over RX-101 og skydes fast pr 300 mm
 • Om rør bindes fugebåndet fast med bindetråd

OBS

 • Tørholdes før støbning, ved enten overdækning eller sen montage
 • Kontakt CETCO Europe herom
 • Min. betondæklag for WATERSTOP RX-101 = 75 mm
 • Min. betondæklag for WATERSTOP RX-103 = 50 mm
 • Fugebåndet må aldrig overlappes
 • Alle informationer på denne side er generelle
 • Se vejledning for WATERSTOP RX for yderligere information
 • CETCO Europe tilbyder udførlig projektspecifi k montagevejledning

SIKKERHEDSDATABLAD

 

Forefi ndes. Kontakt CETCO Europe

 

TEKNISKE DATA (pdf)

PRODUCT SHEET (pdf)

WATERSTOP RX®

SELVINJICERENDE, FUGEBÅND TIL BETONSTØBESKEL

Waterstop RX Product Image
WATERSTOP-RX har en fremragende ekspansion, der forsegler og fylder hulrum og revner.
Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement