BENTOGROUT®

INJEKTIONSMØRTEL TIL UDBEDRENDE VANDTÆTNING


BESKRIVELSE
BENTOGROUT er injektionsmørtel med enhøj andel af faste stoffer og består af enpatentbeskyttet blanding af bentonit ogpolymerer, der er udviklet til forsegling afvandlækager i eksisterende konstruktionerunder terræn. BENTOGROUT pumpes i fly-dende form til den omkringliggende udven-dige side af bygningen, hvor det stivner tilen geléagtig tilstand, hvorved der dannesen vandtætningsbarriere. BENTOGROUT kananvendes til at forsegle revner og sprækkeri beton, blokmurværk, teglsten og stenfun-damenter.

TEKNISKE DATA (pdf)

PRODUCT SHEET (pdf)

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement