På grund af den tiksotropiske ‘gel’-struktur i den befugtede bentonit, bør VOLTEX påføres rundt om alle fundamenter (hvor det er muligt), i stedet for at blive påført ved hjælp af påfyldningspladen. Fleksibiliteten i VOLTEX gør det let at lægge det på nedadvendte hældninger, selv hvor disse mødes i hjørner, og ofte uden behov for tilskæring eller yderligere tilpasning. Hvor fundamenter støbes med forskalling, påføres VOLTEX simpelthen på indersiden af forskallingen ved at hæfte det på eller med små søm (hvilket givet et påføringslag af VOLTEX til senere sammenføjning af bjælkerne). På grund af ‘genklæbnings-’fastgørelsen mellem VOLTEX og den våde beton, vil de blive der efter at forskallingen er væk. Hvor der findes pælegennemføringer, skæres VOLTEX simpelthen med en Stanley-kniv, for at forme gennemføringen tæt på (ofte er profilen meget uregelmæssig), og der lægges en endelig forsegling i form af en pastafyldning (VOLTEX Granules & vand).

 

Hvor der ikke er hensigtsmæssigt eller praktisk med fuldstændig inddækning af fundamentet, kan man opnå ensartethed i vandtætningen af bæreplanet over fundamentet, ved hjælp af originale, cementbaserede forseglingsprodukter (såsom vores egen VOLSEAL 200. VOLSEAL 200 virker ved krystallisering inden i betonoverfladen, overfører belastning og bryder ikke fastgørelsen), som tilslutter sig VOLTEX ved fundamentets ydre kanter.

 

Fundamenter

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement