Svar på almindelige spørgsmål om afhjælpende vandtætning

 

Hvor meget gravearbejde skal der til, når man bruger BENTOGROUT afhjælpende vandtætning?

Intet. BENTOGROUT føres ofte ind via et injektionsrør fra gadeniveau uden dyrt gravearbejde og opfyldning. Det at man ikke behøver at grave, reducerer også omkostningen til at retablere landskabet, ligesom det bliver muligt at udføre afhjælpende arbejde på små områder ved skel.

 

Kan BENTOGROUT skydes ind udefra gennem en væg eller under en bjælke?

Ja. BENTOGROUT kan skydes ind i en bygning udefra ved at bore huller i væggen eller bjælken til fugemassen. Igen, intet dyrt gravearbejde og opfyldning.

 

Kan BENTOGROUT forsegle murfundamenter?

BENTOGROUT er et ideelt produkt til at forsegle utætte murfundamenter. I modsætning til polyuretan- eller epoxy-fugemasser, som føres ind i revnerne i væggen, skydes BENTOGROUT ind og dækker hele den ydre overflade af murstensvæggen. Derved forsegler BENTOGROUT alle de små revner og porøse steder i muren ved at danne en afhjælpende vandtætningsmembran.

 

Hvilken type udstyr skal bruges til at blande og pumpe BENTOGROUT?

Til udendørs arbejde anbefaler CETCO, at man bruger en trailermonteret cementpumpe og -blander med selvstændig motor og hydraulik som Putzmeisteren. Der bruges ofte et tryk på mindst 500 psi, 1-1/4” pumpeslange med fittings til hurtig frakobling. For leje eller køb af udstyr, kontakt Putzmeister på 01246 264200.

 

Kan BENTOGROUT bruges sammen med Akwaseal LV polyuretan-fugemasse?

Ja. Når det skal bruges sammen med en polyuretan- eller epoxyfugemasse, skal BENTOGROUT påføres efter at produktinstallationen er udført. På den måde får polyuretanen eller epoxyen den bedste mulighed for at klæbe til betonoverfladen.

 

Fungerer BENTOGROUT under kontinuerligt hydrostatiske forhold?

Ja. Produktet vil fungere under kontinuerlige eller tilbagevendende hydrostatiske forhold.

 

Hvad er produktets dækningsprocent?

En 22,5 kg pose BENTOGROUT giver 0,062 m3 fugemasse efter at det er blandet med 53 liter vand. En sæk, der påføres den eksterne muroverflade i 1,25 cm tykkelse vil typisk dække 4,6 m2. De faktiske dækningsresultater vil variere i forhold til forholdene på pladsen og hvordan det monteres.

 

Kan BENTOGROUT bruges til at forsegle gamle, ujævne stenfundamentsmure?

Ja. BENTOGROUT er ideelt til ujævne stenfundamenter, fordi materialet kan flyde ud og forme den ujævne overflade - ved at udfylde hulrum og huller. Desuden kræves der ikke gravearbejde, hvilket fjerner risikoen for, at man forrykker bygningens gamle fundament.

 

Hvilket tryk skal BENTOGROUT pumpes ved?

BENTOGROUT pumpes som regel ved lave tryk (15 til 70 psi) sammenlignet med polyuretan- eller epoxy-fugemasser, som kan kræve tryk helt op til 1.000 psi.

Copyright 2011 CETCO
Terms Of Use | Privacy Statement